SENSAR
 
Konferencje prasowe
Konferencja prasowa jest instrumentem public relations. Konferencja prasowa ma na celu przekazanie mediom ważnych i aktualnych informacji dotyczących Państwa firmy. W zależności od wielkości przedsięwzięcia przygotowanie konferencji prasowej trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy.

Konferencję prasową zwołuje się, aby odpowiedzieć jednorazowo na pytania zadawane często przez telefon przez dziennikarzy lub aby interesująca nas sprawa zyskała rozgłos i stała się bardziej ciekawa dla mediów.

W ramach usługi organizacji konferencji prasowej proponujemy Państwu:
 • wyznaczenie celów, dla których zostanie zwołana konferencja,
 • opracowanie szczegółowego budżetu konferencji prasowej,
 • określenie liczby uczestników konferencji i przygotowanie imiennej listy zaproszonych osób,
 • określenie czasu jej trwania,
 • wyznaczenie terminu konferencji i wybór miejsca, w którym się odbędzie,
 • rezerwacja sali i niezbędnych multmediów,
 • przygotowanie jednolitego systemu oznaczenia miejsca i sali konferencyjnej,
 • opracowanie jednolitych materiałów drukowanych identyfikujących Państwa firmę związanych z konferencją,
 • przygotowanie i wysyłka zaproszeń,
 • zaplanowanie części merytorycznej - kto prowadzi prezentację, kto odpowiada na pytania, itp.,
 • próba generalna przed konferencją
 • opracowanie materiałów dla prasy i ich dystrybucja,
 • zaplanowanie cateringu i jego obsługi,
 • obsługa logistyczno - organizacyjna, np. nagłośnienie i oświetlenie sali, w której odbędzie się konferencja, dekoracja sali, transport dla przyjezdnych gości, zatrudnienie hostess, ustawienie recepcji i dystrybucja materiałów, zapewnienie sprzętu teleinformatycznego,
 • nadzór nad przebiegiem konferencji prasowej,
 • koordynacja całości działań związanych z organizacją i przebiegiem konferencji prasowej,
 • rozesłanie podziękowań za udział w konferencji prasowej,
 • rozesłanie materiałów nieobecnym dziennikarzom,
 • monitoring mediów po zorganizowanej konferencji prasowej.

Jeśli macie Państwo jakiekolwiek wątliwości i pytania z przyjemnością pozostajemy telefonicznie do Waszej dyspozycji.