SENSAR
 
Konferencje, kongresy, konwencje
Zajmujemy się kompleksową organizacją konferencji, kongresów i konwencji. Zapewniamy profesjonalne przygotowanie materiałów drukowanych na konferencję, koordynację przebiegu konferencji, organizację przerw kawowych i cateringu, wieczorny bankiet, dodatkowe atrakcje, noclegi oraz ochronę VIP.

KONFERENCJE

Konferencja ma na celu spotkanie, wymianę poglądów i przeprowadzenie dyskusji na temat konkretnego problemu. Konferencje trwają krótko i mają ściśle określone ramy czasowe. Zwoływane są przez określone środowiska, np. lekarzy, ekonomistów.

KONGRESY

Kongresy mają wyższą rangę niż konferencje. Kongres to regularnie odbywające się spotkanie dużej grupy osób, w celu przedyskutowania konkretnego zagadnienia. Odbywa się cyklicznie raz w roku lub w innych dowolnych, ale stałych odstępach czasu. Kongres trwa kilka dni. W czasie trwania kongresu odbywa się równolegle kilka sesji.

KONWENCJE

Konwencja to formalne spotkanie przedstawicieli grupy zawodowej, politycznej lub społecznej. Ma na celu przekazanie informacji i doprowadzenie do uzgodnienia przez jej uczestników kierunków działań oraz podejmowanych decyzji. Czas trwania konwencji jest ściśle ograniczony. Nie ma ustalonej cykliczności.

W ramach usługi organizacji konferencji, kongresu, konwencji proponujemy Państwu:
 • opracowanie szczegółowego budżetu,
 • określenie liczby uczestników i przygotowanie imiennej listy zaproszonych osób,
 • określenie czasu jej trwania, wyznaczenie terminu i wybór miejsca, w którym się odbędzie,
 • rezerwacja sali i niezbędnych multimediów,
 • przygotowanie jednolitego systemu oznaczenia miejsca i sali konferencyjnej,
 • opracowanie jednolitych materiałów drukowanych identyfikujących konferencję, kongres lub konwencję,
 • przygotowanie i wysyłka zaproszeń,
 • zaplanowanie części merytorycznej,
 • zaplanowanie przerw kawowych oraz cateringu i jego obsługi,
 • obsługa logistyczno - organizacyjna, np. nagłośnienie i oświetlenie sali, w której odbędzie się konferencja, dekoracja sali, transport i noclegi dla przyjezdnych gości, zatrudnienie hostess, ustawienie recepcji i dystrybucja materiałów, zapewnienie sprzętu teleinformatycznego,
 • nadzór nad przebiegiem konferencji,
 • koordynacja całości działań związanych z organizacją i przebiegiem konferencji,
 • kompleksowa organizacja wieczornego bankietu,
 • zapewnienie dodatkowych atrakcji, np. zwiedzanie miasta,
 • zapewnienie ochrony VIP,
 • rozesłanie podziękowań za udział w konferencji.

Jeśli macie Państwo jakiekolwiek wątliwości i pytania z przyjemnością pozostajemy telefonicznie do Waszej dyspozycji.